Nascholing (code 95)Bekijk onze prijzen

Om beroepschauffeur te blijven, zijn beroepschauffeurs verplicht iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen. Als u niet voldoet aan de nascholingsplicht, mag u uw vak niet meer uitoefenen.

Iedere chauffeur kan zelf een keuze maken uit de gecertificeerde nascholingscursussen. De enige eis is dat van de 35 uur nascholing een chauffeur minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining moet volgen.

Rijschool Combinatie Zuid adviseert chauffeurs om jaarlijks een deel van de nascholing te volgen en niet alle nascholing op het laatste moment te plannen. Als iedereen tot het laatste moment wacht, zou er een capaciteitstekort bij de opleidingen kunnen ontstaan, waardoor chauffeurs hun vakbekwaamheid niet tijdig kunnen verlengen.

Heeft u nog vragen en/of wilt u zich aanmelden voor de onderstaande theoretische- en praktische nascholingstrainingen neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0493 493 393 of stuur een e-mail naar info@rijschoolcombinatiezuid.nl

N05 ADR Basis / Basis Tank / Klasse 1 en 7 / Aanvullend Tank
De cursist leert de belangrijkste wettelijke bepalingen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, van het ADR/VLG en is in staat deze toe te passen.

N06 ADR Basis hercertificering / Basis Tank Klasse 1 en 7 hercertificering / Basis en Tank herhaling
De deelnemer leert de belangrijkste wettelijke bepalingen m.b.t. het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, van het ADR/VLG en hij/zij is in staat deze toe te passen

U03 Lading Zekeren
De deelnemer is in staat te laden en te verankeren op basis van de wettelijke eisen.

U15 Sociale veiligheid en omgaan met agressie
De chauffeur inzicht te geven in het eigen gedrag en hoe dit verbeterd kan worden in conflictsituaties.

U23 Digitale Tachograaf
Op juiste/correcte manier kunnen werken met de digitale tachograaf en besparen op brandstof en onderhoud

N19 VCA Basis en N20 VCA Basis Hercertificering
De cursist krijgt inzicht in alle veiligheidsaspecten waarmee hij bij het werken voor VCA gecertificeerde bedrijven te maken krijgt.

N21 VCA VOL en N22 VCA VOL Hercertificering
De cursist krijgt inzicht in alle veiligheidsaspecten waarmee hij bij het werken voor VCA gecertificeerde bedrijven te maken krijgt en leert veiligheid te bevorderen.

N25 Bedrijfshulpverlener en N26 Bedrijfshulpverlener Hercertificering
De cursist leert om in een situatie met gevaar voor de veiligheid of de gezondheid maatregelen te nemen die de schade zoveel mogelijk beperken

N27 (1) Criminaliteitspreventie
De cursist heeft inzicht in de mogelijke vormen van criminaliteit en weet wat te doen om schade te voorkomen dan wel te beperken. De cursist neemt maatregelen om illegale immigratie te voorkomen.

N46 (1) Communicatieve Vaardigheden voor chauffeurs
De deelnemer heeft een representatieve houding naar klanten, leidinggevende en collega’s en maakt duidelijke afspraken.

N71 Fysieke belastbaarheid
De cursist krijgt inzicht in het belang van een goede werkhouding en werksituatie. Hij/zij doet kennis op en krijgt tips om de eigen werksituatie en werkhouding te kunnen verbeteren.

N90 Chauffeursdag
Training bestaande uit verschillende onderdelen ter opfrissing cq actualisatie van kennis met betrekking tot zuinige, duurzame en veilige verkeersdeelname.

N134 Veilig werken langs de weg
De cursist krijgt inzicht in de aansprakelijkheid, gevaren en problematiek bij wegwerkzaamheden en wegafzettingen. Hij/zij voldoet hiermee aan de eisen van de Arbowet en leert over de praktijkrichtlijn CROW 96B.

W01 Rijvaardigheid inclusief Het Nieuwe Rijden met vrachtauto (praktijktraining)
Niet alleen onderdeel van de verplichte nascholing, maar ook snel besparen op oa brandstof, verhogen van veiligheid en rijcomfort en ontzien van het milieu.

W02 Rijoptimalisatie Defensief Rijden (praktijktraining)
De chauffeur rijdt defensiever en is zich bewuster van de risicovolle situaties die hij/zij op de weg tegenkomt.Vraag hier meer informatie aan

Rijschool Combinatie Zuid
Half Elfje 7a
5711 ES Someren

Tel: 0493 493 393
Fax: 0493 496 728
Email: info@rijschoolcombinatiezuid.nl
KvK te Eindhoven: 17173970
BTW nr: NL1418.92.304.B01
Rabobank: 1422.84.203.

VTL Gecertificeerd opleider
Transport & Logistiek

Via www.soobsubsidiepunt.nl kunt u SOOB-subsidie aanvragen voor diverse opleidingen.